شهروند- به گفته ی دولت لیبرال، از اوایل سال ۲۰۱۷ مهاجرانی که تحت قانون اسپانسرشیپ(سرپرستی) همسر وارد خاک کانادا می شوند الزامی ندارند که برای حفظ اقامت دائم خود در کانادا به مدت دو سال با همسران خود زندگی کنند. روز جمعه  دولت لیبرال طی بیانیه ای اعلام کرد که این قانون در سال ۲۰۱۲ و در زمان محافظه کاران به این منظور تصویب شد که جلوی ازدواج های تقلبی را بگیرد و زوج ها را، اگر فرزندی نداشته باشند، وادار می کرد که برای اثبات مشروعیت ازدواج شان و در پی آن حفظ اقامت دائم، مدت دو سال کامل در خاک کانادا با هم زندگی کنند، در غیر این صورت باید خاک کانادا را ترک کنند و اقامت آنها باطل می شود، اما کارشناسان عقیده دارند که وجود این قانون باعث می شود بسیاری از افراد به اجبار در روابط خشونت آمیز دوام بیاورند که در اغلب موارد زنان آسیب بیشتری از این روابط می بینند. این لایحه پیشنهادی توسط دولت لیبرال فرض را بر این می گذارد که تمامی روابط واقعی هستند و بر اساس صداقت و پایداری به وجود آمده اند.

wedding

همچنین این تغییر باعث می شود که خانواده ها هرچه سریع تر در کنار هم جمع بشوند، جلوی بسیاری از روابط خشونت بار گرفته شود و دولت بتواند راحت تر به وعده ی خود در زمینه مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت عمل کند.