شهروند ـ روز یکشنبه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا قرارداد تجاری کانادا و اتحادیه ی اروپا را با نام مخفف “CETA” امضا کرد؛ قراردادی که برای اجرایی کردن کامل آن چالش های زیادی بر سر راه ترودو وجود دارد.

europe_canada_trade

ترودو اظهار امیدواری کرد که اجرای موقت این معامله در طی چند ماه آینده اتفاق بیفتد. قراردادی که توسط پارلمان کانادا و اروپا تصویب شده است، ولی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و دولت های بیشمار منطقه ای،  هنوز با آن موافق نیستند.

پس از هفت سال مذاکره دشوار ترودو سرانجام توانست با روسای شورای اروپا و کمیسیون اروپا همراه شده و قرارداد مفصل ۱۶۰۰ صفحه ای و توافقنامه ی همکاری استراتژیک همراه با آن را امضا کند. ترودو بیان کرد که تازه در اول راه هستیم و تنها امضا کردن این قرارداد مهم نیست، درواقع اجرایی کردن آن و دادن فضای کافی به مشاغل بزرگ و کوچک مسایلی است که باید مورد توجه قرارگرفته و عملی شود.

در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالفان زیادی برای این قرارداد وجود داشت که سرانجام توانستند با این اتفاق کنار آمده و به ترودو این امکان را بدهند که وارد این قرارداد تجاری شود.