شهروند ـ اگر تاکنون شکی درباره ی قدرت پوپولیسم جناح راست وجود داشت، پیروزی دونالد ترامپ در ایالات متحده ی آمریکا این شک را برطرف کرد. فرض بر این است که پدیده ی “ترامپیسم” نمی تواند در کانادا رخ بدهد، زیرا همگان بر این باورند که کانادایی ها به ذات مردمان مهربانی هستند و همین امر آنها را از بروز “ترامپیسم” در امان می دارد، اما باید بدانیم که در کانادا نیز شخصی مانند ترامپ می تواند پیروز شود. هستند کانادایی هایی که از مشکلات اقتصادی فراوان رنج می برند و پیدا کردن کار برایشان امری مخاطره آمیز است. همچنین در کانادا نیز ترس های مشابهی درباره ی قوانین مهاجرت، امنیت و جرم و جنایت وجود دارد.

kellie-leitch-1

بررسی های هفته ی گذشته نشان می دهد که اگرچه ۷۰ درصد کانادایی ها پیروزی  ترامپ را قبول ندارند، اما ۷۷ درصد کانادایی ها ممکن است به کسی که عقاید مشابهی مانند ترامپ در زمینه ی تجارت آزاد، کنترل مهاجرت و جرم و جنایت، اینجا در کانادا، داشته باشد، رای بدهند.

نامزد رهبری حزب محافظه کار، کلی لیچ (Kellie Leitch) هفته ی گذشته اعلام کرد که بهتر است تا مهاجران قبل از ورود به کانادا از یک آزمون ارزش گذاری عبور کنند و نظرخواهی نشان داد که ۶۷ درصد کانادایی ها با نظر او موافقند.

درواقع دانستن اینکه ترامپ و عقیده هایش خوب یا بد است کاری از پیش نمی برد بهتر است مراقب جریانات و نیروهایی بود که باعث می شود شخصی مانند ترامپ پیروز شده و رهبری جامعه را در دست بگیرد، نیروهایی که عمدتا حاصل نارضایتی طبقه ی متوسط جامعه ـ کسانی که باید به مطالبات آنها به طور واقعی توجه کرد ـ هستند.