شهروند ـ سومین تصویر سالانه نمودار رفاه کودکان در تورنتو نشان می دهد که نرخ فقر کودکان در سال ۲۰۱۴ مقدار کمی کاهش داشته است و از ۲۹ درصد و به ۲۷ درصد رسیده است، اما اگرچه بر این اساس ۱۰,۰۰۰ کودک کمتر در فقر زندگی می کنند، اما همچنان حدود ۱۳۳,۰۰۰ کودک در خانواده هایی زندگی می کنند که کم درآمد بوده و بر این اساس این کودکان نمی توانند از سرگرمی های مناسب سن خود، مکان زندگی مناسب، مواد غذایی کافی و وسیله ی حمل و نقل درست استفاده کنند.

child-poverty

اکنون وقت آن است که دولت فدرال و محلی به فکر برنامه هایی باشد که بتواند به خانواده هایی که نیاز دارند کمک کند و از این طریق هزینه های مسکن، رفت و آمد و نگهداری کودک را برای آنها کاهش دهد. همه ی کودکان باید بتوانند از زندگی مناسب در این شهر برخوردار باشند و این نباید فقط در اختیار خانواده های با درآمد بالا باشد.

براساس گزارشات بانک غذای تورنتو حدود ۱۷ درصد کودکان در هفته یک روز گرسنه به مدرسه می روند. تحقیقات نشان می دهد داشتن مسکن مناسب یکی از نگرانی های اصلی خانواده های دارای فرزند است و حدود یک چهارم خانواده ها با فرزندان زیر ۱۲ سال در خانه هایی زندگی می کنند که از سطح استاندارد کافی برای اسکان آنها برخوردار نیست.