شهروند ـ صبح روز دوشنبه یک خانه قایقی کانادایی تقریبا ۳۳۰۰ کیلومتر دورتر از جایی که سفرش را شروع کرده بود در ساحل  در بلموت ایرلند به گل نشست. گارد ساحلی آن منطقه قایق را که به گفته ی شاهدین مرموز بود از آب بیرون کشید. گارد ساحلی در طی بررسی این وسیله به پیغامی نوشته شده بر روی دیوار داخلی آن برخورد کرد که می گفت:”من ریک اسمال، این بنا را به یک جوان بی خانمان اهدا می کنم، برای اینکه به او امکان زندگی بهتر را بدهم، کاری که نیوفاندلند تصمیم گرفت برایش انجام ندهد! بدون اجاره، بدون قسط وام و بدون پول آب و برق.”

houseboat-ireland

بسیاری از شاهدان در تعجب هستند که این خانه قایقی که از مواد بسیار پیش پا افتاده ساخته شده است چگونه توانسته سفر به این طولانی و پر خطری را طی کند و به ایرلند برسد. هیچ کسی در این قایق نبود موقعی که به ایرلند رسید.

سازنده ی این قایق، ریک اسمال، یکی از بومیان تاندر بی است که در سال ۲۰۱۵  حدود ۷۰۰۰ کیلومتر را بین بریتیش کلمبیا و سنت جان با دوچرخه اش طی کرد. صاحب یک دوچرخه فروشی در تاندر بی که اسمال را می شناسد می گوید که وی قصد داشت وسیله ای بسازد و با آن از اقیانوس عبور کند، اما چه شد که مالکیت این وسیله به شخص دیگری انتقال یافت و راز پشت این پیغام نامعلوم است. البته چیزی که واضح است این است که این قایق توانست دریاها را طی کرده و آرزوی سازنده اش را تحقق بخشد.