شهروند: پلیس تورنتو با انتشار ویدیویی از مردم درخواست کرد که برای دستگیری مظنون آزار جنسی ای که در ماه مارس گذشته در پارک رادینگ رخ داده هر اطلاع و یا مشاهداتی دارند در اختیار ماموران قرار دهند.

ویدیوی بازسازی صحنه تجاوز

ویدیوی بازسازی صحنه تجاوز

در ویدیو دیده می شود که مظنون در هشتم ماه مارس گذشته در تقاطع خیابان های کیل و ویلسون به یک خانم ۵۰ ساله تعرض کرده است. مظنون بعد از آزار جنسی از طریق خیابان ویلسون گریخته است.

پلیس مظنون را مرد آسیایی معرفی کرده که بین ۱۸ تا ۲۵ سال سن دارد.