شهروند ـ روز دوشنبه CBC  ـ شرکت رادیو و تلویزیون ملی کانادا ـ طی پیشنهادی به دولت فدرال اعلام کرد که می خواهد تمامی خدمات خود را بدون استفاده از تبلیغات انجام دهد، اما برای این کار نیاز به ۳۱۸ میلیون دلار در بودجه بندی سال جدید دارد. این رقم، ۳۱۸ میلیون دلار از جمع مبالغی که در ادامه ذکر می شود به دست آمده است: از دست رفتن درآمد تبلیغات (۲۵۳ میلیون دلار)، ایجاد محتوای کانادایی بیشتر که باید جایگزین تبلیغات شود (۱۰۵ میلیون دلار) و در نهایت هزینه های ایجاد شده به دلیل کم کردن هزینه های فروش (۴۰ میلیون دلار).

cbc-building

صرف نظر کردن از تبلیغات در ضمن اجرای برنامه باعث می شود در دراز مدت تولید ناخالص داخلی  و مشاغل در این زمینه به طرز چشم گیری افزایش یابد. همچنین این اتفاق باعث می شود تا خدمات بهتری از طرف CBC  به طرفدارانش ارائه گردد و بستر مناسبی برای تولید محصولات و برنامه های خلاق کانادایی که با فرهنگ این کشور سازگاری بیشتری دارد، فراهم گردد.