شهروند ـ اواخر روز سه شنبه، جاستین ترودو ضمن بیانیه ای اعلام کرد که دولت لیبرال دو پروژه خط لوله ی بزرگ را پذیرفته است. این دو پروژه عبارت است از گسترش خط لوله ی Kinder Morgan بر فراز کوهستان و دیگری جایگزینی خط لوله ی شماره ی ۳ Enbridge.

این پروژه ها و مخصوصا یکی از این پروژه ها ، Kinder Morgan، که قرار است قیر نفتی را از آلبرتا به بریتیش کلمبیا منتقل کند، با بحث ها و انتقادهای زیادی از جانب طرفداران محیط زیست و اهالی بومی استان بریتیش کلمبیا روبروست. این افراد معتقدند که با پذیرفتن این پروژه جاستین ترودو نمی تواند به تعهداتش که در کنفرانس پاریس درباره ی محیط زیست داد، وفادار بماند و همچنین تعهداتش را درباره ی افراد بومی می شکند.

kinder-morgan

اما جاستین ترودو معتقد است که پذیرفتن این پروژه ها بعد از بررسی های علمی و فنی زیادی انجام شده است و اگر کوچکترین نگرانی در این زمینه وجود داشت هرگز دولت لیبرال آن را نمی پذیرفت.