شهروند ـ تصمیم گیری برای بچه دار شدن یکی از جنجالی ترین و حساس ترین تصمیمات زندگی هر انسانی است. برخی افراد می دانند که برای پدر و مادر شدن ساخته نشده اند و علی رغم تمام انتقاداتی که ممکن است از سوی جامعه و خانواده ها به آنها وارد شود، تمام تلاش خود را می کنند که از این امر جلوگیری کنند.

اما نکته ی جالب اینجاست که تصمیم گیری برای عقیم شدن برای مردان بسیار راحت تر و قابل دسترس تر است تا زنان. عمل وازکتومی در کانادا برای مردان بسیار راحت انجام می شود و بسیاری از افرادی که این عمل را انجام داده اند خوشحالند از اینکه به عقیده شان احترام گذاشته شده است و از این پس می توانند به راحتی زندگی ای را که دوست دارند انجام دهند. درواقع انجام عمل وازکتومی تنها با رضایت شخص و طی مدت زمان کوتاهی انجام پذیر است.

doctor

اما در مقابل بسیاری از دخترانی که تمایل دارند تا با بستن لوله های خود از بارداری جلوگیری کنند، حتی نمی توانند درباره ی آن به راحتی با دکتر خانوادگی خود صحبت کنند. برخی از این افراد می گویند که حتی برای بحث کردن و گرفتن اطلاعات دچار مشکل هستند و به راحتی خواسته شان نادیده گرفته می شود. متخصصان عقیده دارند که به دلیل اینکه بستن لوله ها در زنان عملی غیر قابل برگشت است و امکان پشیمانی و مشکلات درآینده وجود دارد، نمی توان این عمل را به راحتی وازکتومی انجام داد و با این توجیه استانداردی را برای زنان تعریف می کنند که بر اساس آن نمی توانند اختیار آن چه بر بدنشان وارد می شود را داشته باشند و این امر نگرانی های زیادی را ایجاد می کند.