به گزارش تورنتو استار مراسم خاکسپاری آماندیپ کوآر دیلون، زن جوان ۲۲ ساله با نزاع همراه شد، به گونه ای که پلیس تورنتو برای آرام کردن جو متشنج مراسم …


شماره ۱۲۱۲ ـ پنجشنبه  ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹


 


 

به گزارش تورنتو استار مراسم خاکسپاری آماندیپ کوآر دیلون، زن جوان ۲۲ ساله با نزاع همراه شد، به گونه ای که پلیس تورنتو برای آرام کردن جو متشنج مراسم، مجبور به مداخله شد. مادر مقتول که روز جمعه با پروازی از پنجاب هند به می سی ساگا آمده است، می گوید:« آنان دختر مرا کشته اند. من ماه ها با او صحبت نکرده ام. سرنوشت پسر کوچک او چه خواهد شد؟» در مراسم خاکسپاری این زن جوان پنجابی الاصل ۴۰۰ نفر از کامیونیتی پنجابی ها شرکت کردند.

جسد آماندیپ در یک فروشگاه خواربارفروشی هندی در راه فرودگاه در می سی ساگا در روز اول سال نو کشف شد. مالک فروشگاه پدر شوهر مقتول بوده و او برای پدر همسرش کار می کرده است. کامیکار سینگ دیلون ۴۷ ساله، پدر شوهر مقتول، متهم به قتل از نوع درجه یک است. او هم اکنون به دلیل جراحت هایی که بر خودش وارد کرده، در بیمارستان بستری است. دوستان و بستگان مقتول برای ابراز همدردی در کنار پدر، مادر و خواهر او که برای این مراسم از هند آمده اند می مانند. قربانی دارای یک فرزند پسر ۲۲ ماهه است که نزد والدین مادرش نگهداری می شود. گاریندر سینگ دیلون، همسر قربانی نیز در مراسم شرکت کرد، لیکن نزاع بین دو خانواده منجر به دخالت پلیس شد.

یکی از دوستان خانوادگی بیان می کند: «حتی مرگ آماندیپ نیز با صلح و آرامش همراه نیست. او دختر مهربانی بود و به سختی کار می کرد. من حتی به یاد ندارم آخرین بار چه زمانی او را دیده ام. او حتی در میهمانی ها نیز شرکت نمی کرد و پدر شوهرش همیشه بهانه می آورد. او همواره با همسر یا پدر همسرش بود. و از این مسئله احساس نارضایتی می کرد». پدر مقتول نیز با چشمی گریان به خبرنگاران گفت: «ما برای اجرای عدالت به اینجا آمده ایم و منتظر آن خواهیم ماند».