شهروند- کالج معلمان انتاریو گواهینامه ی تدریس کریس اسپنس (Chris Spence) را به جرم “سرقت ادبی” (Plagiarism) لغو کرد. این تصمیم توسط کمیته ی انضباطی کالج روز دوشنبه، یک ماه بعد از این که مدیر TDSB به سوء رفتار حرفه ای متهم شد، اعلام گردید. اسپنس که از بیماری افسردگی رنج می برد خود در جلسه ی این کمیته حضور نداشت، زیرا به عقیده ی پزشکان بودن در این جلسه ممکن بود بیماری اش را سخت تر کند.

به گفتگوی سخنگوی کالج معلمان، این اولین بار است که شخصی به دلیل “سرقت ادبی” گواهینامه ی تدریسش را از دست می دهد. اسپنس از این تصمیم کمیته ی انضباطی بسیار شوکه است و می گوید که جرمی مرتکب نشده است؛ او عقیده دارد که اشتباه کرده است و از این اشتباه بسیار پشیمان است و معذرت خواهی کرده است و دلش می خواهد روزی دوباره بتواند به تدریس بازگردد.

به عقیده ی برخی افراد “سرقت ادبی” جرمی نیست که به خاطر آن حق تدریس از کسی سلب گردد و باید در این موارد روش  ملایم تری برای جریمه ی فرد خاطی در نظر گرفت.

مهمترین اتهام کریس اسپنس این است که در نوشته اش در سال ۲۰۱۳ برای تورنتواستار، از نوشته های دیگران و عقاید آنها استفاده کرده است.

همچنین بعد از این اتهام، برخی اتهام های دیگری نیز رو شد که بر اساس آنها او در کتاب ها، وبلاگ، سخنرانی ها و حتی پایان نامه ی دکترای خود از دانشگاه تورنتو نیز متهم به “سرقت ادبی” است. اتهاماتی که در تاریخ ۱۶ فوریه به آنها رسیدگی خواهد شد.