شهروند- ۲۵ عضو لیبرال پارلمان دولت فدرال با امضای نامه ای رسمی اقدام داگ فورد، نخست وزیر انتاریو،

 

برای استفاده از “Notwithstanding Clause” برای کاهش تعداد حوزه های شهرری تورنتو را محکوم کرده اند. این نمایندگان دولت فدرال که خود از شهر تورنتو هستند از تمام نمایندگان پارلمان استانی خواسته اند که به این لایحه ی قانونی رای منفی داده و از این طریق با داگ فورد مبارزه کنند.

 

 Notwithstanding Clause ، که در منشور حقوق و آزادی آمده است، در صورت رأی مثبت نمایندگان مجلس به داگ فورد این اجازه را می دهد تا رأی دادگاه را ندیده گرفته و حوزه های شهری را از ۴۷ به ۲۵ عدد کاهش دهد.

جاستین ترودو پیشتر اعلام کرد که اگرچه از اقدام داگ فورد راضی نیست اما از منشور حقوق و آزادی دفاع می کند و در این مورد خاص در عملکرد داگ فورد دخالتی نخواهد کرد.

Notwithstanding Clause از پریروز، چهارشنبه برای رای گیری در مجلس است و در صورت کسب آرا نهایی خواهد شد. در میان این ۲۵ نماینده ی فدرال نام های افرادی نظیر وزیر دارایی بیل مورنو، وزیر امور خارجه کریستیا فری لند، وزیر امور بومیان کارولین بنت، وزیر ورزش و علوم کرستی دونکن و وزیر امور مهاجرت احمد حسین به چشم می خورد.