شهروند- آن مری مانت فورد یک طراح لباس اهل تورنتو است. او می گوید کمپانی بزرگ و معروف لباسهای ورزشی برتون، بدون ذکر نام و تشکر از او، یکی از طرح هایش را برای تولیدات خوداستفاده کرده، و در جواب این هنرمند طراح می گوید که هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته است.

آن مری سالها پیش یک دستکش برای کودکان طراحی کرد که به راحتی از دستانشان نمی افتد. او می گوید یکی از کارمندان برتون یکی از این دستکش ها را سفارش داده بود و وقتی آن مری درسال ۲۰۱۵ برای فروش محصولاتش با یکی از خرده فروش های داخل تورنتو صحبت کرد، فهمید که کمپانی  برتون از روی ایده ی او این دستکش را تولید کرده است و در بازار در حال فروش است.

در آن زمان مانت فورد در وب سایت شخصی اش این دستکش ها را به فروش می رساند، اما ثبت اختراع او در پروسه ی تایید بود و هنوز آن را دریافت نکرده بود و به همین دلیل نمی توانست به صورت قانونی از برتون شکایت کند.

بعد از سه سال پیگیری کمپانی برتون می گوید که قانونی را زیر پا نگذاشته است ولی تولید وفروش این دستکش را از امسال متوقف خواهد کرد. این هنرمند هیچگونه غرامت و معذرتخواهی رسمی دریافت نکرده است.