شهروند- جان توری شهردار تورنتو گفته است، اولویت های حمل و نقل این شهر با مشکلات جدی روبروست. او افزوده است، این مشکلات هم مالی و هم سیاسی هستند.

او که در انتخابات ۲۰۱۴ وعده داده بود که اشتباهات شهرداران پیشین این شهر را تکرار نکند و برای موضوع مهم حمل و نقل اولویت قائل شود، و این امر یکی از چند دلیل اصلی انتخاب او به شهرداری بود، حال می گوید این اولویت ها، به این دلیل به سرانجام نرسیده اند که با مشکلات جدی مالی و سیاسی دست به گریبان هستند و اگر دولت شهری و دولت استانی انتاریو در این باره به جد با هم همکاری نکنند، شهروندان تورنتو بیش از آنچه تاکنون زیان دیده اند، زیان خواهند دید.

john-tory