شهروند ـ اعضای جامعه ی تبتی های تورنتو از TTC خواستند که علاوه بر برداشتن تبلیغات نصب شده در مترو به طور رسمی معذرت خواهی کند. آنها معتقدند که این تبلیغات که تبت را جامعه ای عقب افتاده و کثیف نشان می دهد بسیار نژادپرستانه است. تبت از سال ۱۹۵۰، به وسیله ی یک یورش نظامی که چین آن را عملیات رهایی بخش می داند، اما مردم تبت از آن به عنوان حمله یاد می کنند، مستعمره ی چین است.  این تبلیغ به گفته ی TTC توسط یک آژانس توریستی چینی نصب شده است و برای آن ۲۰,۰۰۰ دلار به TTC پرداخت شده است و از تاریخ ۲۸ نوامبر شروع شده و قرار است تا ۲۳ دسامبر در معرض نمایش باشد.

در این تبلیغ دو چهره ی متفاوت از تبت نشان داده می شود. یک عکسی سیاه و سفید که پر از ویرانه ها و چادر است و دیگری عکسی رنگی و زیبا که  بر روی آن نوشته شده است” فرهنگ قدیم، تبت جدید” و در پایین پوستر آدرس اینترنتی آژانس توریستی چینی نوشته شده است، اما خلاف خواسته ی جامعه ی تبتی های تورنتو تی تی سی  می گوید که این تبلیغ را بررسی کرده است و تمامی استانداردهای لازم را داراست و نمی تواند آن را از دید عموم خارج کند. تی تی سی وظیفه دارد که اطمینان حاصل کند تمامی تبلیغات در چهارچوب قوانین باشد و نمی تواند به راحتی قضاوت تخصصی در زمینه قوانین و روابط بین کشورها انجام دهد.