شهروند ـ در پی کشف تعدادی حیوان که به طرز فجیعی کشته شده بودند، انجمن حمایت از حیوانات انتاریو (Humane Society)، ناحیه ی جنوب غربی، به صاحبان حیوانات خانگی هشدار می دهد که احتمال دارد که یک قاتل زنجیره ای حیوانات در انتاریو وجود داشته باشد و نشانه ها حاکی از آن است که وی هم اکنون در لندن انتاریو باشد.

در طی هفته ی گذشته پلیس لندن گزارش هایی مبنی بر پیدا شدن چندین حیوان که به طرز بسیار فجیعی  کشته شده بودند و بدن آنها در مناطقی رها شده بود دریافت کرد. بنابر گزارش های پلیس در طی سال،  ۸ مورد که شامل قتل ۱۷ حیوان است که تقریبا به شکل یک سانی کشته شده اند و در مکان های عمومی رها شده اند، به آنها گزارش شده است.

مدیر عامل Humane Society انتاریو می گوید که نمی تواند صحنه هایی را که دیده است فراموش کند. در مکانی که جسد بی جان این حیوانات پیدا شده است اثری از خون مشاهده نشده است و حیوانات که در اغلب موارد سرشان از تنشان جدا شده است بسیار تمیز هستند،  این نشان می دهد که این قتل ها در مکان دیگری انجام می گردد. به گفته ی پلیس لندن احتمال این وجود دارد که شخصی که عامل این قتل های زنجیره است قبلا به humane Society انتاریو رفته باشد.

پلیس تمام نیروی خود را به کار گرفته است تا این فرد جانی پیدا شود و تا پیدا شدن این مجرم از مردم می خواهد که مراقب حیوانات خانگی خود باشند.