شهروند ـ  قرار است یک مزرعه ی شهری با نام “مزرعه ی بریتانیا”، که بر روی ۲۰۰ جریب زمین واقع شده است به پارک مرکزی می سی ساگا تبدیل شود؛ مزرعه ای که توسط کینگ ویلیام چهارم در سال ۱۸۳۳ وقف سیستم آموزشی محلی در این منطقه شده است. اگر از مردم محلی این منطقه درباره ی این زمین سئوال شود تنها چیزی که می دانند این است که این زمین توسط کینگ ویلیام چهارم به آنها داده شده است.  تقریبا بعد از گذشت دو قرن از این واگذاری و بعد از بررسی های بسیار زیاد توسط کارشناسان و معماران قرار است که این زمین به پارک مرکزی این شهر تبدیل شود که البته بهتر است آن را مزرعه ی شهری بنامیم.

مزرعه ای که قرار است دارای بخش های مختلف تفریحی باشد و از هرکدام از این بخش ها استفاده ی های متنوعی گردد.

برخی معتقدند که کینگ ویلیام چهارم باعث شد که این زمین حفظ شود و وقف این زمین برای استفاده ی آموزشی کودکان باعث شد که این زمین از بسیاری آسیب های جدی و ساخت و سازها در امان بماند، بنابراین می توان این وسعت از فضای سبز را هدیه ای از طرف کینگ ویلیام چهارم دانست.

می سی ساگا در حال تبدیل شدن به ششمین شهر بزرگ کاناداست و در کنار همه ی سازه های بلند و چهره ی شهری نیاز به فضای سبز کافی برای استفاده ی مردم دارد. این قطعه زمین نزدیک به چندین دهه است که حفظ شده است و اکنون زمان این است تا برای مردم استفاده شود.