فراموش نمی کنیم

 

ابراهیم زال زاده در فروردین سال ۱۳۲۷ در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم به سربازی رفت و به عنوان سپاهی در دادگستری بجنورد گذراند و پس از آن در تهران در دادگستری استخدام و در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران پذیرفته شد که تحصیلات خود را ادامه نداد و در دادگستری مشغول به کار شد.

همزمان در روزنامه آیندگان و کیهان به روزنامه نگاری پرداخت و گوینده برنامه جوان در رادیو بود که این کار تا انقلاب ادامه داشت. او در روزنامه کار خبری می کرد و با صفحات داخلی نیز همکاری داشت و در مورد مسائل روز گزارش می نوشت و همچنین از کسانی بود که به عنوان گزارشگر در مرداد ۱۳۵۷ به آبادان سفر کرد.

زال زاده مدیر نشر ابتکار و بامداد و ناشر کتاب های احمد شاملو بود. بسیاری از آثار احمد شاملو را بعد از انقلاب ۵۷ در ایران منتشر کرد. نشریه معیار به مدیر مسئولی او از اوایل سال ۱۳۷۵ مجوز انتشار یافت و پس از چند شماره توقیف شد. کتابی در دست چاپ به نام “واقعیت رکس آبادان” که مطالب منتشر شده و منتشر نشده ای در مورد آتش سوزی سینما رکس آبادان بود، دو ماه قبل از مرگش پس از حمله به منزل او برده شد و هیچ نسخه ای از آن باقی نماند.

وی در اسفند ۱۳۷۵ ربوده شد و در فروردین ۱۳۷۶ پیکر بی جانش در حالی که با کارد آجین شده بود در بیابان های یافت آباد پیدا شد. از ابراهیم زال زاده به عنوان یکی از قربانیان قتل های سیاسی روشنفکران و نویسندگان یاد می شود.