شهروند ـ یک گروه از سنجاب های بازیگوش که ظاهرا به شکلات علاقه ی عجیبی دارند برای صاحب بقالی Luke واقع در شماره ی ۶۳۵ بلوار  Logan نزدیکی بلوار Withrow در تورنتو دردسرهای زیادی ایجاد کرده اند. در فیلمی که از قسمت شرقی مغازه گرفته شده است نشان داده می شود که تعدادی سنجاب به نوبت وارد مغازه شده و با جرات و سرعت شکلات های واقع در طبقات پایین مغازه را دزدیده و با خوشحالی خارج می شوند. این سنجاب ها که دزدان ماه های پاییزی تورنتو هستند حدود ۹ سال است که از این کار دست برنداشته اند و از پاییز امسال تاکنون حدود ۵۰ شکلات بسته ای را به جیب زده اند. صاحب مغازه می گوید نمی تواند تخمین درستی از تعداد شکلات های دزدیده شده به دست بدهد، زیرا این حیوانات بسیار تر و فرز هستند و معلوم نیست دقیقا چه موقع دست به این “جرم” می زنند.

کارمندان مغازه بارها سعی کرده اند با بستن در فروشگاه مانع ورود آنها بشوند، اما ظاهرا سنجاب های تورنتو پیگیرتر از این هستند و به این راحتی از منبع غذایی مورد علاقه شان دست بر نخواهند داشت و به دزدی هم عادت کرده اند.

این ویدیوی مفرح را در لینک زیر ببینید.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38561897?SThisFB