به دعوت مرکز بین المللى حقوق بشر (ICHR) مراسمى در دفتر این سازمان در تورونتو در روز شنبه گذشته برگزار شد.

 دکتر رضا مریدى نماینده مجلس انتاریو، مایکل پارسا فعال کامیونیتى و کاندیداى مجلس، اردشیر زارع زاده فعال حقوق بشر و مدیر اى سى اچ آر و سلمان سیما فعال سیاسى شرکت داشتند.

مراسم با پخش تصاویر ویدئویى از راهپیمائى مردم در تهران در حمایت از آرش صادقى شروع شد و با پیام او که قبل از زندان به صورت تصویرى گرفته شده بود ادامه یافت. آرش در این پیام گفته بود که از راهى که در پیش گرفته پشیمان نیست.

در ادامه مراسم تصاویر و ویدئوهایى از دیگر زندانیان سیاسى پخش شد.