شهروند ـ به گفته ی TTC کمبود وسایل نقلیه باعث شده است که از روز دوشنبه ۹ ژانویه خدمات TTC در ۱۳ نقطه از شهر کاهش یابد و این بدین معنی است که به دلیل کاهش سرویس اتوبوس ها و کمتر شدن تعداد آنها در این مسیرهای خاص مشتریان مجبورند دقایقی بیشتر در ایستگاه های اتوبوس منتظر بمانند.

سخنگوی TTC اعلام کرد که بدقولی های شرکت بمباردیه در ساخت و تحویل بموقع اتوبوس ها و استریت کارها و همچنین الزام استفاده از اتوبوس به جای استریت کار در برخی مناطق باعث این اتفاق شده است. به گفته ی وی TTC وسایل نقلیه کافی برای خدمات رسانی به این تعداد شهروند را در اختیار ندارد، اما برخی از منتقدان می گویند که باید در این باره خیلی پیش تر فکر می شد و TTC موظف به خرید تعداد اتوبوس های کافی از قبل بوده است.

قرار بر این است که کمبود وسایل نقلیه تا ماه جولای ۲۰۱۷ جبران شود، اما انتظار می رود که این تغییر سرویس تا پاییز ۲۰۱۷ ادامه یابد، زیرا بعد از رسیدن وسایل نقلیه جدید برخی جابجایی ها باید انجام شود که نیاز به زمان دارد. مسیرهایی که تحت تاثیر این تغییر سیستم قرار دارند از قرار زیر هستند:

۶ Bay/ 14 Glencairn / 16 McCowan / 32 Eglinton West / 38 Highland Creek/ 46 Martin Grove / 51 Leslie/ 85 Sheppard East / 102 Markham Rd. / 112 West Mall / 123 Shorncliffe / 129 McCowan North / 190 Scarborough Rocket