شهروند ـ  کارکنان یک زنبورداری در فورت یورک، تورنتو ، از کشته شدن هزاران زنبور که در اثر خرابکاری و دزدیدن عسل اتفاق افتاده است، بسیار ناراحتند. بر اساس این خبر که روز جمعه اعلام شد این کارکنان در تلاشند تا بتوانند تعداد کمی از زنبورها را که زنده مانده اند نجات بدهند. یکی از زنبورداران “Toronto Honey” می گوید که برای اولین بار در ماه دسامبر متوجه دستکاری شدن کندوها شد. در نزدیکی کریسمس وی متوجه شد که از بعضی از کندوهای عسل دزدیده شده است، اما معلوم نبود که چه زمانی این اتفاق افتاده است. تا اینکه در نهایت روز پنج شنبه ی این هفته با صحنه ی بسیار بدی مواجه شدند، تقریبا همه ی کندوها خالی از عسل بودند و در سه تا از کندوهای اصلی هیچ زنبور زنده ای به چشم نمی خورد.

جمعیت زنبورها قبل از این اتفاق بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تخمین زده می شود که متاسفانه تنها یک پنجم آنها زنده مانده اند و همچنین حدود ۶ تا ۸ شانه ی عسل که هرکدام حدود ۴ پوند عسل داشته است نیز ناپدید شده اند. این مرکز زنبورداری فورت یورک حدود ۴ سال است که با Toronto Honey فعالیت می کند و تاکنون ۵۰۰ تا ۶۰۰ پوند عسل تولید کرده است.