شهروند ـ خبرها حاکی از آن است که اعتصاب کارکنان باغ وحش تورنتو تا اواخر هفته ی آینده ادامه پیدا خواهد کرد و بر همین اساس ۵۰۰۰ گونه ی حیوانی که در این باغ وحش زندگی می کنند از دیدرس عموم خارج خواهند بود تا زمانی که ۴۰۰ کارمند این باغ وحش بتوانند به مطالبات خود و قراردادهای جدید دسترسی پیدا کنند.

مدیر عامل این باغ وحش طی بیانیه ای اعلام کرد که در طی این اعتصاب، غذای حیوانات و کلیه ی مراتب نگهداری از آنها اعمال خواهد شد و هیچگونه نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت. مذاکرات بین کارمندان و مدیریت باغ وحش برای دستیابی به یک قرارداد مورد رضایت ادامه دارد ولی تا حصول مطالبات این اعتصاب ادامه خواهد داشت.

یکی از مسایل مهم مورد بحث در این مذاکرات میزان نیروی کار مورد نیاز در باغ وحش است. میزان افرادی که در یک باغ وحش به وظیفه ی نگهداری از حیوانات عمل می کنند ارتباط مستقیمی با امنیت کارکنان و حیوانات دارد و از این رو باید درباره ی حداقل میزان استخدام کارکنان تجدید نظر شود؛ نکته ای که مدیریت باغ وحش تمایل چندانی به تغییرات در آن ندارد. ممکن است این اعتصاب تا اواخر هفته ی دیگر ادامه داشته باشد و به همین دلیل کلیه سفرهای علمی و تفریحی و دیگر بازدیدها از این باغ وحش لغو شده است.