سیاوش شاملو پس از برنده شدن در مزایده‌ى اموال پدرش، روز جمعه، ۲۷ دى‌ماه وسایل او را از خانه‌اش برد. با وجود تخلیه‌ى خانه‌ى احمد شاملو، خانه‌موزه‌ى «بامداد»  …


شماره ۱۲۱۳ ـ پنجشنبه  ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹


 

ایسنا: سیاوش شاملو پس از برنده شدن در مزایده‌ى اموال پدرش، روز جمعه، ۲۷ دى‌ماه وسایل او را از خانه‌اش برد. با وجود تخلیه‌ى خانه‌ى احمد شاملو، خانه‌موزه‌ى «بامداد» برپا، و نامه‌ها، عکس‌ها و «کتاب کوچه»‌ى این شاعر در سایت رسمى‌اش منتشر مى‌شود. سیاوش شاملو – فرزند شاعر – پس از برنده شدن در مزایده‌ى اموال پدرش، روز جمعه، ۲۷ دى‌ماه وسایل او را از خانه‌اش برد.

مزایده‌ى اموال احمد شاملو طبق قرار قبلى، ششم مهرماه در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى کرج برگزار شد و سیاوش شاملو با ۳۲۶ میلیون تومان، برنده‌ى مزایده شد، اما بنا بر تصمیم شوراى خانه‌موزه‌ى بامداد متشکل از: آیدا شاملو (همسر شاملو)، ع. پاشایى (سرپرست انتشار آثار شاملو) و تعدادى دیگر از دوستان این شاعر، خانه‌موزه‌ى بامداد (احمد شاملو) در محل منزل این شاعر تشکیل خواهد شد و هیچ‌یک از وسایل به مزایده‌رفته به این خانه بازگردانده نخواهد شد؛ بلکه قرار است دوستان و افرادى که از این شاعر، یادگارى‌ها و وسایلى را در اختیار دارند، در اختیار این شورا قرار دهند، تا موزه‌اى برپا شود. همچنین همه‌ى نامه‌ها، کتاب‌ها، یادگارى‌ها، عکس‌ها و بخصوص فیش‌هاى «کتاب کوچه» از این پس به استمرار در سایت رسمى این شاعر منتشر خواهد شد. سایت «کتاب کوچه» نیز راه‌اندازى شده ‌و گروه کتاب کوچه در حال وارد کردن محتواى سایت است. از سوى دیگر، پیش از خالى شدن خانه‌ى احمد شاملو، از خانه،‌ فیلم و عکس برداشته شده و قرار است خانه‌ى شاملو به صورت مجازى با همه‌ى وسایل بازسازى شود. در سایت خانه‌ى شاعران جهان هم که پیش‌تر راه‌اندازى شده است، علاوه بر سایت اختصاصى فدریکو گارسیا لورکا و لنگستون هیوز، سایت‌هاى پل الوار و ژاک پره‌ور اضافه خواهد شد و شعرهاى شاملو هم با صداى خودش بر سایت قرار خواهد گرفت.