عملیات مدیریت ریسک مجموعه ای از فعالیتها است که طی آن ریسک هایی که با ماهیت ضرر و زیان وجود دارند شناسایی/ تحلیل/ برنامه ریزی/ اجراء/ کنترل می شوند. از آنجا که ماهیت ریسک ها همواره در حال تغییر و تحول است نمی توان از اول برنامه یک پروژه ایستا را برنامه ریزی کرد و تا آخر جلو رفت، بلکه بایستی تمامی مراحل یاد شده پویا بوده تا در صورت مواجه شدن با ریسک های جدید بتوان ماحصل ضرر و زیان آنان را هم اندازه گیری کرده و برای هر مورد پیش بینی لازم و مخصوص داشت.

 

شناسایی: در همه مراحل یک پروژه اگر قادر باشیم تشخیص دهیم که چه میزان ریسکی احتمال تحققش وجود دارد شاید ۵۰ درصد کار مدیریت ریسک را انجام داده ایم. اندازه ریسک  با سئوالاتی مثل این که “در حد توان ما است یا این که اگر تحقق یابد تمامی سرمایه ۵۰ ساله کمپانی از بین می رود؟”، “آیا منشا داخلی دارد یا امکان سرایتش از خارج سازمان بیشتر است؟” بایستی طراحی و پاسخ داده شود.

 

تحلیل: تمامی داده ها را بایستی به اطلاعات تبدیل کرد و سپس به این سئوالات پاسخ داد که در صورت تحقق ریسک چه میزان ضرر و زیان حاصل می شود و چه میزان بودجه موجود است تا با اتکاء به آن بتوان اهداف را اولویت بندی کرد.

 

برنامه ریزی: در این مرحله لازم است زبان ریسک را ساده نمود و در اختیار مدیران مختلف سازمان که در تصمیم گیریها دخیل هستند واگذار کرد و از همه مهمتر برنامه ریزی کوتاه- میان و بلند مدت را طراحی و مراحل اجرایش را نوشت.

 

اجراء : در هر مرحله بایستی برنامه ریزی اجرایی دقیقی داشت تا بتوان هم از تحقق ریسک کاست و هم  بار زیان آور آن را کاهش داد.

 

کنترل: شاید یکی از مراحل بسیار مهم هم کنترل باشد به این معنی که تمامی انحرافات موجود در برنامه شناسایی و در جهت تصحیح و تکمیل موارد اقدامات لازم عملی می شود.

 

بهینه سازی در حین اجرا پروژه مدیریت ریسک هم در زمره همین موارد است.

 

مدیریت ریسک – تکمیل استراتژیک:

مهمترین موردی که در یک پروژه مدیریت ریسک اهمیت دارد پاسخ به این سئوال است که در صورت تحقق ریسک سازمان و نهاد اقتصادی آیا امکان تحمل آن را دارد یا با توجه به اندازه بزرگ ضرر و زیان ورشکست شده و دیگر تحمل ادامه حیات اقتصادی خود را نخواهد داشت؟

برای ریسک های کوچک هر سازمانی دارای صندوقی است که به همیاری معروف است و با پس اندازهای کوچک در طی سالیان متوالی می تواند خسارات کوچک را جبران نماید، ولی اگر حجم و اندازه ضرر و زیان بالا باشد قطعا لازم است که مدیر ریسک برنامه ای را تنظیم و آن را به شرکت بیمه بدهد تا کارشناسان مربوطه بتوانند با توجه به اندازه ریسک حق بیمه مربوطه را محاسبه و ریسک ها را برای مدیریت به دست بگیرند.

پیشنهاد می شود در تمامی این مراحل با بروکر بیمه خود که هم زبان بیمه و هم زبان مدیریت ریسک را می داند مشورت کنید. موفق و موید و سربلند باشید.