رادیو زمانه: اکبر گنجی، روزنامه نگار ایرانی از سوی «موسسه مطبوعات بین‌المللی» به عنوان پنجاه و نهمین «قهرمان آزادی مطبوعات جهان» انتخاب شد.

دلیل انتخاب اکبر گنجی شجاعت وی برای نوشتن مقالاتی در نقد شخصیت‌های بلند پایه سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی و همچنین نوشتن مطالبی در افشای عاملان ترور روشنفکران و دگراندیشان ایرانی عنوان شده است.

الیسون بتل مکنزی مدیر کنونی این موسسه می‌گوید که «شجاعت» گنجی در برابر «ارعاب» دولت و مبارزه پیگیرش برای عدالت باید الهام بخش همه باشد.

این موسسه در بیانیه خود در این زمینه تصریح کرده است که گنجی در شرایطی که شش سال در زندان بود، اما علیرغم شرایط سخت زندان به نوشتن در جهت آگاهی بخشی و برداشتن گام‌هایی برای رسیدن به دموکراسی و احترام به حقوق بشر تلاش کرد.

الیسون بتل مکنزی مدیر کنونی این موسسه می‌گوید که «شجاعت» گنجی در برابر «ارعاب» دولت و مبارزه پیگیرش برای عدالت باید الهام بخش همه باشد.

اکبر گنجی سال ٢٠٠۶ از زندان آزاد شد و ایران را ترک کرد و پس از آن جوایزی را دریافت کرد که مهم ترین آن‌ها جایزه ۵٠٠ هزار دلاری میلتون فریدمن بود