john-tory

شهروند – علی شریفیان: روز دوشنبه کمیته مدیران اجرایی جان توری آخرین بازنگری ها و تغییراتی که لازم بود در لایحه بودجه انجام دادند تا اولین بودجه ای که زیر نظر جان توری آماده شده برای بررسی به شورای بزرگشهر تورنتو ارائه شود. این بودجه حدود ده میلیارد دلار است. جان توری به کمیته گفته است که این کارها هیچوقت کامل و بی عیب و نقص نیستند اما بودجه خوبی است هم عوارض را بالا نمی برد و هم درآمد لازم برای تامین مخارج و هزینه های امور در آن در نظر گرفته شده است. گری کراو فورد، عضو شورای شهر و یکی از تهیه کنندگان این بودجه گفته است پس از مباحثه و تبادل نظر بسیار این بودجه آماده شده است و من به آن افتخار می کنم.
این بودجه یک کمبود نسبتا عمده دارد و آنهم پولی است که شهرداری می بایست برای خانه سازی از دولت استانی دریافت می کرد که پرداخت نشده است. اولین بودجه جان توری قرار بوده روز سه شنبه به شورای شهر عرضه شود.