نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از شکل گیری تجمع مادران عزادار در پارک لاله تهران شدند. وبلاگ مادران عزادار دراین خصوص نوشت: بیست و شش 

 

شهروند ۱۲۶۵ ـ پنجشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰


 

نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از شکل گیری تجمع مادران عزادار در پارک لاله تهران شدند.

وبلاگ مادران عزادار دراین خصوص نوشت: بیست و شش دی ماه برای مادران یادآور روزی است که محمد رضا شاه دیکتاتور را فراری دادند و سرمست از این پیروزی با آرزوی عدالت و برابری و آزادی، جوانانی با ایمان و آزادیخواه پرورش دادند غافل از اینکه دشمنان آزادی آنان را بدتر از دوران گذشته به خاک و خون خواهند کشید و اکنون هر روز به عزای جوانی می نشینند و با اشک و سکوت خواسته های بر حق خود را تکرار می کنند تا شاید روزی فرزندان این سرزمین در کنار هم با عشق و صلح و صفا ، زندگی کنند. چه جوانان آزادیخواهی چون امیر ارشد فرزند شهین مهین فر مادری عاشق که صدایش چهل و چهار سال با متن های مادرانه و عاشقانه در نیمه های شب از طریق رادیو به گوش مردم رسید و چه جوانان فریب خورده لباس شخصی و نظامی و بسیجی که برای امرار معاش به مردم کشی کشانده شده اند، همه و همه مردم ایران بتوانند زندگی شایسته و انسانی داشته باشند.

شنبه این هفته نیز نیروهای ضد امنیت پارک لاله را اشغال کرده بودند و نگذاشتند مادران در پارک تجمع کنند، هرچند تعدادی از مادران در گوشه و کنار پارک و خیابان های اطراف دیداری تازه کردند و پیمان شان را یادآور شدند. شاید تعدادی هم بازداشت شده باشند هنوز خبر موثقی به ما نرسیده است.