یکی از اصول مهم در بیمه های اتومبیل، کشتی و هواپیما آن است که وسیله نقلیه از قابلیت جاده نوردی(Roadworthiness)، قابلیت دریا نوردی(Seaworthiness) و قابلیت هوانوردی(Airworthiness) مناسب برخوردار باشد. این به آن معنی است که وسیله مورد نظر قبل از حرکت توسط دارنده و راننده آن کنترل شود تا مطمئن شوند که همه موارد مطابق با استانداردهای تعیین شده است و در صورت عدم این مورد از حرکت  وسیله مورد نظر جلوگیری شود.

در بیمه های اتومبیل اهم مواردی که بایستی توسط راننده و دارنده اتومبیل کنترل شود عبارتند از:

سلامت ادوات مکانیکی و الکترونیکی اعم از موتور، چراغها، بوق، راهنما و حتی سلامت بدنه اتومبیل که نشان از زنگ زدگی گسترده در آن دیده نشود. مورد بعدی پاک بودن شماره اتومبیل و قابل تشخیص بودن آن است به این معنی که اگر گِل یا برف یا هر عامل دیگری باعث شده که پلاک اتومبیل قابلیت خواندن نداشته باشد آن اتومبیل نمی تواند حرکت کند و در صورت عدم توجه هم توسط پلیس جریمه خواهد شد و هم در صورت تصادف توسط مسئول برآورد کننده خسارت در شرکت بیمه امتیاز منفی برایش ثبت می شود.

مورد دیگر تعهداتی است که خریدار بیمه خود را به آن در مقابل شرکت بیمه متعهد کرده است مثل داشتن لاستیک زمستانی در طول حدود ۴ ماه از سال که زمین یخ زده و از برف پوشیده شده است. اگر چنین تخفیفی روی بیمه اتومبیل خود دارید متعهد هستید تا در طول آن مدت حتما از ۴ حلقه لاستیک زمستانی استفاده کنید در غیر این صورت شما به عنوان راننده و دارنده حق استفاده ار اتومبیل را ندارید و وسیله نقلیه قابلیت جاده نوردی نخواهد داشت.

موارد دیگر در بحث جاده نوردی در بیمه های اتومبیل آن است که تعهدات قانونی اتومبیل به شهرداری و راهنمایی و رانندگی تمام و کمال پرداخت شده باشد به این معنی که مالیات پلاک اتومبیل برای حداقل یک سال پرداخت شده و استیکر (نشان و علامت تایید آن) در محل لازم گذاشته شده باشد. در آخر صلاحیت راننده است که آیا ایشان می توانند با گواهینامه رانندگی خود اتومبیل مربوطه را برانند یا خیر برای نمونه آیا اگر شخصی دارای گواهینامه جی ۱ است می تواند به تنهایی اتومبیل را رانندگی کند؟ قطعا پاسخ منفی است بایستی یک نفر دارنده ی گواهینامه ی G 5 ساله در کنار ایشان در اتومبیل حضور داشته باشد. مورد مهمتر آن است که آیا اسم راننده در زمره رانندگانی هست که در بیمه نامه درج شده؟

البته شایان ذکر است که اگر هم چنین نشده شما با داشتن رضایت کامل می توانید اتومبیل خود را به هر شخصی امانت (کوتاه مدت) بدهید تا رانندگی کند، ولی این مورد به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود چرا که عواقب تصادف و جرح و خسارت همگی در زمره سابقه خود شما درج و ثبت خواهد شد و اثرات منفی آن را بایستی حداقل تا ۶ سال به دوش بکشید(با سابقه خود به هیچ عنوان قمار نکنید).

در خاتمه این مقاله پیشنهاد می شود قبل از رانندگی حتما از سلامت اتومبیل خود مطمئن شوید و بدانید که آیا خودرو قابلیت جاده نوردی دارد یا خیر؟