شهروند- خانواده ی پناهجوی سوری، حسن الدین الاحمد، همسرش شرین و دختر دوساله شان، ازدیهار، ماه گذشته در تاریخ ۸ ژانویه بعد از سالها سختی و مشقت و آوارگی در نقاط مختلف دنیا بالاخره به خانه ی امن خود کانادا وارد شدند و از آن زمان در یک سوئیت دو خوابه در هتلی در نورت یورک تورنتو اسکان دارند. روز جمعه فرزند دوم این خانواده در تورنتو متولد شد. این خانواده برای ادای احترام به جاستین ترودو و سیاست های موافق پناهجویان وی که باعث شده است بسیاری از خانواده های سوری راه نجاتی از جنگ و آوارگی بیابند، این نوزاد پسر را جاستین نامگذاری کرد.

الاحمد، پدر خانواده، می گوید که کانادا بسیار کشور خوبی است و خوشحال است که فرزندانش در این کشور بزرگ خواهند شد و امکان این را دارند که طعم واقعی آزادی و برابری را بچشند. او از اینکه کانادا با آغوش باز پذیرای آنها بوده است سپاسگزار است و می گوید که جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا را بسیار دوست دارد و برایش احترام زیادی قائل است.

اگرچه این خانواده ی سوری راه دور و درازی را برای گرفتن خانه، پیدا کردن مدرسه مناسب و گرفتن شغل مناسب، در تورنتو پیش رو دارند، اما بسیار امیدوارانه به آینده می نگرند.