شهروند- بر اساس یافته های یک آمار جدید، جمعیت ساکن در جزیره های تورنتو رو به کاهش است و بیشتر جمعیت ساکن در این جزیره ها را افراد مسن و پیر تشکیل می دهند.

سنت رایج در این جزیره ها به این صورت بوده است که بیشتر افراد ساکن در آن را خانواده ها،که دارای همه ی رده های سنی هستند، تشکیل می داده، اما امروزه شاهد این هستیم که بیشتر افراد پیر هستند و کمتر خانواده ای در بین آنها به چشم می خورد. از این رو، زوج های جوان تشویق می شوند که برای دریافت خانه در این جزیره ها اقدام کنند و در لیست انتظار ثبت نام کنند؛ اگرچه به نظر می رسد که زمان انتظار برای دریافت خانه در این جزیره ها اکنون به اندازه ای است که زمانی که افراد نوبتشان می شود ممکن است پا به میانسالی گذاشته باشند.

تقریبا ۳۵ سال طول می کشد تا افرادی که در لیست انتظار ثبت نام کرده اند نوبتشان شود. دلیل این زمان طولانی مقرراتی است که در زمینه ی ساخت و ساز در این جزیره ها وجود دارند، قوانینی که بیش از جمعیت به مسایل زیست محیطی و طبیعت این مناطق توجه دارد. این قوانین برای جلب نیروی جوانتر نیاز به بازنگری دارد و باید بسیاری از مقامات در این زمینه به توافق اصولی برسند، توافقی که هم به نفع جزیره ها باشد و هم بتواند تراکم جمعینی این مناطق را جوان نگه دارد.