روزجهانی زن!

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که شاهد گسترده‌ترین صف‌آرایی زنان در طول تاریخ بوده‌ایم. شکوه حضور پرقدرت میلیون‌ها زن- و مردانی که از ستمگری بر زنان در رنج‌اند- درخیابان‌های سراسرجهان انرژی و امید را به صفوف جنبش جهانی زنان بازگرداند؛ و پیام قاطع، روشن و غیرقابل ‌انکاری به سیستم سرمایه‌داری مردسالارحاکم برجهان و دولت زن‌ستیز و فاشیستی ترامپ در آمریکا داد: «زنان در صف مقدم مبارزه با فاشیسم و واپس‌گرایی ایستاده‌اند و برای احقاق حقوق خودشان و سایر فرودستان مبارزه خواهندکرد!»

امسال تولد «کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی بر زنان» فرصت جدیدی در مقابل جنبش زنان ایران و جهان قرار داده است؛ فرصتی برای پیوستن به یک مبارزه‌ی متحد، پرشور و جسورانه‌‌ی جهانی. هر زنی که از خشونت بر زنان در رنج است می‌تواند به جویبارهای این مبارزات بپیوندد تا تبدیل به رودی خروشان در جهت مبارزه برای سرنگونیِ انقلابی رژیم زن‌ستیزجمهوری اسلامی شویم.

برخیز!  بایداز پستوها و سایه‌ها خارج شویم! باید تمام‌قد بایستیم!

برخیز! سکوت را بشکن!  فریاد بزن! طنین صدایت قدرت نهفته در خشم ماست!

برخیز! دستانت را به ما بده تا توانمندتر شویم!

برخیز! به ‌صف مبارزه بپیوند، با هر ابتکاری که می‌توانی ما را تنها نگذار!  کسانی که ناگفته‌های تو را می‌فهمند!

برخیز!  با هم می‌توانیم زنجیرهای خشونت علیه زنان را چنان پاره کنیم که هیچکسی دیگر جرأت دوباره بافتن آن را نداشته باشد!

اشکال گوناگون خشونت بر زنان و تاثیرات آن

سخنران: مستوره الوندکوهی- دانشجوی مطالعات زنان دانشگاه یورک و فعال کارزار زنان علیه خشونت دولتی،اجتماعی و خانگی!

بحران جهانی سرمایه داری و زنانه شدن کار و گسترش خشونت بر زنان

سخنران: مژده جویا – دانشجوی دکترای مطالعات زنان و فعال کارزار زنان علیه خشونت دولتی،اجتماعی و خانگی!

چرا کارزارهای وسیع انقلابی زنان علیه خشونت و فاشیسم، ضرورتی عاجل است؟

سخنران: آناهیتا رحمانی – عضو سازمان زنان هشت مارس و فعال کار زارزنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی

نمایش فیلم “رقص برای تغییر” مستند ۵٠ دقیقه ای  ساخته ی شهرزاد ارشدی  برنده جایزه فستیوال گلاویژ ٢٠١۵.  داستان زندگی ۶ زن پیشمرگه کرد (ایران) از سه نسل مختلف، تجربیاتشان در دوران انقلاب و رودررویی با جمهوری اسلامی و انتخاب مبارزه علیه نابرابری  برای  ساختن آینده ای بهتر. با حضور فیلمساز شهرزاد ارشدی، برای معرفی فیلم و پاسخ به پرسش ها

اجرای موسیقی

خواننده: آزیتا، فعال جنبش زنان

نوازندگان:حماسه – ساز

فرزاد– دف

پیام همبستگی

سیلی غفار- سخنگوی حزب همبستگی – فعال کارزار زنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی

دکلمه شعر

ناهید، فعال کار زار زنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی

پنل پرسش و پاسخ

از سخنرانها و شهرزاد ارشدی

پذیرایی با شیرینی و چای و قهوه

زمان :یکشنبه، ۱۲ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱:۳۰ بعداز ظهر

مکان:۵۱۰۰ نورت یورک- سیویک سنتر، چمبرروم

 

کمیته برگزارکننده:کارزار زنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی- تورنتو