شهروند- از بهار امسال تکنولوژی جدیدی با عنوان “تکنولوژی تشخیص چهره” به کمک ماموران داخل فرودگاه های شلوغ کانادا می آید تا علاوه بر بالا بردن امنیت رفت و آمد از زمان انتظار مسافران برای خروج از کانادا و داخل شدن به این کشور کاسته شود. این تکنولوژی جدید به صورت کیوسک در داخل فرودگاه ها نصب خواهد شد و مسافران با داخل شدن به آنها بررسی امنیتی شده و می توانند مناسبات امنیتی داخل فرودگاه را به سرعت و با دقت بیشتری انجام دهند.

فرودگاه بین المللی اتاوا اولین فرودگاهی است که این طرح در آن پیاده خواهد شد و سپس تا سال ۲۰۱۸ بقیه فرودگاه های شلوغ کانادا به این سیستم مجهز خواهند شد. این کیوسک های تشخیص چهره به ظاهر مانند مدلی است که در آمریکا استفاده می شود.

در مدل آمریکایی سیستم چهره ی افراد را با عکس هایی که در حافظه ذخیره دارد مطابقت داده و در صورت وجود هماهنگی به فرد اجازه ی عبور می دهد، البته هنوز به طور دقیق روشن نیست که مدل کانادایی آن به چه شکلی عمل خواهد کرد.

ماموران و مقامات مسئول به دقت روند کارکرد این کیوسک ها را بررسی خواهند کرد تا فقط برای کاری از آن استفاده شود که انتظار آن می رود، زیرا به عقیده ی آنها ماشینی شدن عملکردی که توسط انسان انجام می شود ممکن است باعث ایجاد مسایلی گردد که  مزایای استفاده از آنها را زیر سئوال ببرد.

تا کنون فرودگاه های تورنتو، کبک و اتاوا در حال نصب و آماده سازی بستر برای استفاده از این کیوسک ها هستند اما فرودگاه ونکوور می خواهد که کیوسک های منحصر بفرد خودش را داشته باشد.