شهروند- کمتر از یک سال بعد از توافق تاریخی هسته ای با غرب، ایران در آستانه ی توافق دیگری با کشورهای اروپایی بود که این بار به انجام نرسید. این عدم توافق باعث شد تا گنجینه ی ارزشمند نقاشی های مدرن که توسط شهبانو فرح پهلوی قبل از انقلاب برای ایران خریداری شده بود مانند چندین دهه ی گذشته در اتاق تاریکی در زیرزمین موزه ی هنرهای معاصر به دور از چشم جهانیان باقی بماند.

این گنجینه ی کم نظیر نقاشی شامل ۱۵۰۰ اثر از آثار هنرمندان مشهور مانند اندی وارهول، پیکاسو، رنوار و دگا و مونه می باشد که از زمان انقلاب، به دلایل “ایرادات اخلاقی” که خوشایند جمهوری اسلامی نیست، در دخمه ای در موزه ی هنرهای معاصر تهران زندانی مانده اند و نه در ایران اجازه ی نمایش دارند و نه مجوز صدور آنها برای خروج از ایران صادر می شود.

قرار بود که ۳۰ اثر از بین این آثار سال گذشته به برلین و سپس به شهر رم برده شوند و در آنجا در یک نمایشگاه ویژه و بسیار بزرگ نمایش داده شوند، توافقی که به هیچ کجا نرسید و باطل شد.

این آثار نقاشی، قربانیان خاموش و بی گناه یک جریان سیاسی و شیوع یک روند فکری افراطی در ایران هستند. آثار محبوس مانده در ایران جزو گرانترین و ارزشمندترین آثار هنرمندان مدرن در دنیا هستند، آثاری که نمونه ای از آنها در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.