شهروند- کارمندان بانک TD اعتراف کردند که تحت فشار بانک و برای رسیدن به میزان فروش مورد نیاز به اعمال غیر اخلاقی زیادی دست زده اند.

در پی پیگیری های برخی خبرگزاری ها و شکایات برخی از مشتریان، کارمندان بانک TD در سراسر کانادا زبان به حقیقت تلخی گشودند. آنها اعتراف می کنند که به دلیل فشار زیاد مدیریت برای رسیدن به حد بالای فروش محصولات بانک اعم از کارت های اعتباری، حساب های دارای کارمزد و امثال اینها، مجبور شده اند که در طی سالیان بدون اطلاع مشتریان این خدمات را به آنها ارائه کنند تا بتوانند مدیر خود را راضی نگه داشته و از کار اخراج نشوند. یکی از مشتریان بانک TD می گوید که چندین ماه قبل متوجه شد که مبلغی پول به عنوان هزینه ی کارمزد در صورت حساب بانکی اش آمده است؛ وقتی با بانک تماس گرفته به وی گفته شد که حسابش را تغییر داده است و حساب جدید کارمزدی دارد. او می گوید که امکان ندارد با خواست خودش همچین حسابی را باز کرده باشد. بعد از پیگیری فراوان روشن شد که کارمندان بانک بدون اطلاع او حسابش را ارتقا داده اند؛ کاری که ظاهرا نیاز به اطلاع مشتریان ندارد و با این کار تمام اصول اخلاقی بانک را زیر پا گذاشته اند.

یکی از کارمندان بانک اعتراف می کند که شب ها به دلیل استرس زیاد نمی توانست بخوابد، زیرا هر روز مدیر بانک بالای سرش می ایستاد و از وی می خواست فروشش را بالا ببرد و برای این کار از هیچ کاری دریغ نکند.

یکی دیگر از کارمندان این بانک می گوید که برای حفظ شغل خود بدون اطلاع مشتریان اعتبار کارت های اعتباری آنها را افزایش می داد زیرا این کار باعث می شد که امتیاز بالایی به عنوان فروش نصیب خود کند و بتواند موقعیت شغلی خود را حفظ کند. یکی از دلایل این اتفاق می تواند عدم نظارت کافی دولت بر شیوه های بانکداری خصوصی و عملکرد مدیران در این بانک باشد. بر همین اساس اکنون زمان این رسیده است که دولت فدرال وارد عمل شده و بر قوانین بانکداری نظارت مستقیم اعمال کند تا جلوی هرگونه اعمال غیراخلاقی این چنینی گرفته شود.