شهروند ـ  شرکت اوبر از روز دوشنبه ده ها وسیله ی نقشه برداری را در سطح شهر اعزام کرد تا بتوانند بهترین مکان های پیاده و سوار کردن مسافران را مشخص کنند و از این طریق نقشه ی خودش را از شهر تورنتو تهیه کند.

اغلب مواقع مشتریان باید در خیابان بگردند تا بتوانند مکانی که ماشین اوبر منتظر آنهاست پیدا کنند. به گفته ی رییس بخش نقشه برداری اوبر، این شرکت نیازمند آن است تا بداند که کجا برای سوار کردن مسافر در منطقه ای که سفارش داده می شود بهتر است.

با وجود خدمات GPS و نقشه ی گوگل اما هنوز به نقشه ی دقیق تری برای خدمت بهتر رساندن به مشتریان نیاز است.

uber-map

این برنامه ی نقشه برداری در ماه جولای و با بودجه ی ۵۰۰ میلیون دلار از مکزیک شروع شد. تورنتو دومین شهر در کاناداست که این برنامه در آن پیاده می شود، اولین شهر ادمونتون بود. اوبر تصمیم ندارد که ایستگاه هایی مانند ایستگاه های اتوبوس برای مشتریان در نظر بگیرد، اما ممکن است  با گذاشتن نشانه های رنگی بر روی نقشه کار را برای رانندگان و مشتریان راحت تر کند.