خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اتریش نوشت: حسین کلهر روز یکشنبه ناباورانه به تاریخ اسکی آلپاین پیوست چرا که نخستین ایرانی شرکت کننده در جام جهانی اسکی شد.

شماره ۱۲۱۴ ـ پنجشنبه  ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹


 

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اتریش نوشت: حسین کلهر روز یکشنبه ناباورانه به تاریخ اسکی آلپاین پیوست چرا که نخستین ایرانی شرکت کننده در جام جهانی اسکی شد.

این اسکی باز ۲۵ساله، در رشته مارپیچ شیوه عملکرد نامطمئنی داشت و در دور اول نفر دوم از آخر شد و بیش از۱۶ثانیه از سریعترین اسکی باز فاصله زمانی داشت و لذا نتوانست به دور دوم راه یابد .

ولی کلهر که از نخستین حضور خود خوشحال بود خاطرنشان کرد که وی در مسیر خود حتی یک گیت (ورودی) را رد نکرده و از تمام آنها عبور کرده و حداقل برخلاف بزرگانی چون بنجامین رایش اتریشی و بوده میلر آمریکایی که هردو نتوانستند به خط پایان برسند تا انتهای مسیر را طی کرده است.

کلهر که دانشجوی رشته مدیریت ورزشی است گفت: این مسیر بسیار لغزنده بود.

وی افزود: حضور در سراشیبی کیتزبوهله به قدرت و شهامت نیاز داشت، ولی من تمرینات خود را از دست دادم.

دانا وفایی مدیر او می‌گوید: هدف ما این است که وی در المپیک زمستانی ۲۰۱۰بهترین اسکی باز اعجاب برانگیز شود. ما می‌دانیم که او در برابر اتریشی‌ها، سوئیسی‌ها و فرانسوی‌ها هیچ شانسی ندارد.

کلهر در رقابتهای جهانی که از دوم تا پانزدهم فوریه در وال دویسر برگزار خواهد شد، شرکت نخواهد کرد، ولی سه شنبه شب جام جهانی اسکی سرعت در شلادمینگ به سراشیبی دامنه کوهها باز خواهد گشت.