شهروند ـ یک زن اهل ایجکس به نام نیروبا جاکاتیزواران (Niruba Jegatheeswaran) 25 ساله متهم به خرید توکن TTC به وسیله ی کارت های اعتباری جعلی شده است. به گفته ی پلیس تورنتو، این دختر جوان که سابقه ی اتهامات در زمینه ی جعل اسناد و رمز شکنی نیز دارد توانسته است با استفاده از کارت های جعلی اعتباری و با نام و نشان دروغی در مکان های مختلفی در تورنتو، اقدام به خرید توکن برای مترو و اتوبوس کند.

او  همچنین علاوه بر توکن مواردی از قبیل کارت های هدیه نیز بوسیله ی این کارت های قلابی خریداری کرده است. با پیگیری های پلیس و مرکز  بررسی های جرایم مالی، خانه ی این فرد شناسایی شد و پلیس توانست حدود ۴۲ کارت اعتباری جعلی و دستگاه های ویژه برای انجام عملیات رمز گشایی را از آنجا پیدا کند.