شهروند- یک لایحه پیشنهادی روز دوشنبه در مجلس قانونگذاری انتاریو معرفی شد. در صورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانونی که به عنوان “گوشی رو کنار بگذارین و سرتون رو بالا بگیرین” از آن یاد می شود، شرایط برای عابران پیاده ی حواس پرت در این استان سخت خواهد شد، زیرا برای آنها جرائم نقدی در نظر گرفته می شود.

قرار است تا عابرانی که در هنگام عبور از خیابان با گوشی های موبایل خود مشغولند و حواسشان به عبور و مرور در خیابان نیست، بسته به دفعات ارتکاب به این عمل، بین ۵۰ تا ۱۲۰ دلار جریمه شوند.

آمار نشان می دهد که حدود ۴۲ نفر در سال ۲۰۱۶ در خیابان های تورنتو و بر اثر تصادف کشته شده اند. منتقدان این لایحه قانونی می گویند که نمی توان انگشت اتهام را به سوی عابران پیاده دراز کرد وقتی رانندگان بی دقت مقصران اصلی تصادفات هستند، اما مدافعان این لایحه معتقدند که این لایحه قانونی و جرایم نقدی برای عابران پیاده بی دقت، به نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت کسی نیست، تلاش بر این است که هرچه بیشتر از تصادفات و مرگ های جاده ای به هر طریقی جلوگیری به عمل آید.

کاتلین وین در ضمن سخنانش از این لایحه خصوصی پیشنهادی استقبال کرد و گفت که به نظرش ایده جالبی است. برای دیدن این که آیا این لایحه پذیرفته می شود یا خیر باید تا ماه مارچ صبر کرد.