شهروند- کتاب Fifteen Dogs نوشته ی آندره الکسیس (André Alexis) توانست با دفاع کانور سینگ (Kanwer Singh) ملقب به Humble the Poet برنده ی مسابقه Canada Reads سال ۲۰۱۷ شود. Canada Reads یک مسابقه ی تلویزیونی برای برگزیدن بهترین کتاب سال است که هر سال توسط تلویزیون CBC برگزار می شود.

در این مسابقه بنابر انتخاب مردم کتاب های سال برگزیده و داورانی برای دفاع از کتاب ها انتخاب می شوند. این داوران سعی می کنند که با دفاع از محتوای کتاب و دلیل و مدرک، نظر خوانندگان و مردم را جلب کرده و برای کتاب رأی به دست بیاورند. امسال Humble the Poet توانست به خوبی از کتاب Fifteen Dogs دفاع و آن را برنده کند.

این کتاب درباره ی پانزده سگ است که به آنها آگاهی انسانی توسط خدایان یونانی داده شده است و بیانگر شرایط انسان در دنیای امروز هستند. به گفته ی مدافع، این کتاب که در قالب تمثیل نوشته شده است پیام بزرگی برای بشریت در جهان دارد. این کتاب بیانگر دغدغه ها و احساساتی است که انسان امروز با آن دست و پنجه نرم می کند.