شهروند- اوایل ماه جاری، مقامات گمرکی ایالات متحده ی آمریکا که در فرودگاه پیرسون تورنتو مستقر هستند و قبل از ورود به خاک آمریکا امورات گمرکی مربوطه را برای مسافران انجام می دهند تا در هنگام رسیدن به امریکا کمتر معطل بشوند، یک بمب جعلی را در چمدان یک مسافر که راهی شیکاگو بود پیدا کردند. این عکس دوشنبه ی این هفته منتشر شد. پیدا شدن این بمب در چمدان این مرد ۵۸ ساله در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۱۷، باعث شد که پرواز برای مدت زمانی حدود ۴ ساعت تاخیر داشته باشد و مسافران بر روی باند منتظر بمانند.

فرد مذکور که این جسم شبه بمب را درون چمدانش حمل می کرد به تقلب متهم شد و قرار شد که روز سه شنبه ی این هفته در دادگاهی در تورنتو ظاهر شود اگرچه وکیل وی می گوید که نیازی نیست متهم شخصا حضور داشته باشد. همسر این فرد به خبرنگاران گفت که جسم پیدا شده یک ساعت زنگ دار بوده است؛ ساعتی که ظاهرا قیافه ای شبیه بمب دارد و از تمامی الگوهای ساخت یک بمب دست ساز پیروی می کند.