وزارت اطلاعات به منزل ده تن از بهائیان شهر مشهد مراجعه و دو تن را در طی این مراجعات بازداشت کرد. نیروهای امنیتی در تداوم برخورد سیستماتیک خود …


شماره ۱۲۱۴ ـ پنجشنبه  ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹


 

مجموعه فعالان حقوق بشر: وزارت اطلاعات به منزل ده تن از بهائیان شهر مشهد مراجعه و دو تن را در طی این مراجعات بازداشت کرد. نیروهای امنیتی در تداوم برخورد سیستماتیک خود در طی ماههای اخیر پس از شهرهای ساری، قائمهشر، سمنان، تهران، روز ۷ بهمن ماه، به منازل بهائیان در شهر مشهد یورش بردند.

نیروهای وزارت اطلاعات حداقل به منزل ده بهایی منجمله مسئولان این جامعه در شهر مشهد به نامهای آقایان سیروس ذبیحی، عزت الله احمدیان و داور نبیل زاده  مراجعه نموده و اقدام به تفتیش منازل و ضبط اموال شخصی منجلمه عکسهای مذهبی، کتاب و کامپیوترها نمودند.

در طی این برخوردها حداقل دو تن از اعضای این جامعه مذهبی به اسامی خانم سیما اشراقی و آقای جلایر وحدت بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گردیدند. از سرنوشت افراد مذکور کماکان اطلاعی در دست نیست.