بهترین فیلم اول کانادایی    شکار وحشی  (الکساندر فرنچی) جایزه اسکای ودکا برای …

شهروند ۱۲۴۸  پنجشنبه ۲۴ سپتامبر  ۲۰۰۹


 

ـ بهترین فیلم اول کانادایی    شکار وحشی  (الکساندر فرنچی) جایزه اسکای ودکا برای

ـ جایزه شهرداری تورنتو و شبکه سینمایی رسانه آسترال    به وقت قاهره  (روبا نادا)  کانادا

ـ جایزه فدراسیون جهانی منتقدان  در بخش کشف هنری    مردی آن سوی پل (لاکسمیکانت شتاگا اونکار) هند

ـ جایزه فدراسیون جهانی منتقدان در بخش ارائه ویژه  هدویچ  (برونو دو مونت)  فرانسه

ـ جایزه کادیلاک برای فیلم منتخب تماشاگران   قیمتی  (لی دانیلز)  آمریکا

ـ جایزه کادیلاک برای بهترین  مستند منتخب تماشاگران  تاپ توینس ( لینه پولیز)  نیوزلند

ـ جایزه کادیلاک برای بهترین فیلم منتخب تماشاگران در بخش جنون نیمه شب   دوست داشتنی ها  (شین بیرنه)  استرالیا