دولت افغانستان از درخواست دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی_ ناتو_ مبنی بر همکاری کشورهای همسایه این کشور با ماموریت این سازمان در تامین امنیت افغانستان حمایت کرده است.

 شماره ۱۲۱۴ ـ پنجشنبه  ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹


 

بی بی سی: دولت افغانستان از درخواست دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی_ ناتو_ مبنی بر همکاری کشورهای همسایه این کشور با ماموریت این سازمان در تامین امنیت افغانستان حمایت کرده است.

بسیاری ها به این باورند که ناتو در افغانستان درگیر نبردی سنگین و مرگبار است که تا حالا آن چه به دست آمده در مقایسه با تلفاتی که در این نبرد داشته و هزینه های مالی که پرداخته، بسیار کم است.

حالا تاکید بر نقش ایران در تامین امنیت در افغانستان می تواند به معنای خواست ناتو برای دریافت کمک از این کشور در مبارزه با شبکه های بنیادگرای اسلامی در منطقه باشد، چیزی که تا حالا سابقه نداشته است.

یاپ د هوپ شفر، دبیرکل ناتو در تازه ترین اظهاراتش در بروکسل، پایتخت بلژیک از نیاز به همکاری ایران در تامین امنیت افغانستان سخن گفته است. که نیاز است تا همه کشورهای منطقه، از جمله ایران در تامین امنیت در افغانستان کمک کنند.

اما ایران در مقابله با این شبکه و تامین امنیت در افغانستان چه نقشی می تواند داشته باشد؟

داوود مرادیان رئیس اداره سیاست گذاری در وزارت خارجه افغانستان می گوید ایران از چندین راه می تواند در مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی به نیروهایی بین المللی مستقر در افغانستان کمک کند.

مرادیان گفت: "بدون شک جمهوری اسلامی ایران توانایی های قوی اطلاعاتی در منطقه دارد و می تواند اطلاعاتی را که در مورد فعالیتهای تروریستی در اختیار دارد با افغانستان و دوستان بین المللی ما شریک کند."

مرادیان همچنین از رسانه های ایران خواست که از پخش "تبلیغات سو" درباره ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان خودداری کند.

اگرچه ایران تاکنون در مودر اظهارات اخیر دبیرکل ناتو واکنشی نشان نداده است، اما ظاهرا روابط ایران و افغانستان در دوران پس از سقوط طالبان حسنه بوده و هر دو کشور به همکاری متقابل و حسن همجواری تاکید کرده اند.