شهروند- قسمتی از خیابان کینگ غربی بر اثر انفجار در یک مسیر زیرزمینی بسته شده است. این انفجار در حوالی ساعت پنج بعدازظهر روز دوشنبه رخ داد و شاهدان از شنیدن صدای انفجار در این مناطق و رؤیت دود در تقاطع خیابان یانگ و بی،  خبر دادند. برخی می گویند صدای چند انفجار دیگر نیز در حوالی ساعت ۷:۲۰ دقیقه بعدازظهر شنیده شده است. ظاهرا این انفجار بر اثر چکه کردن آب در این مسیر زیرزمینی که محل عبور برق  است، رخ داده است. کارکنان در این مسیر زیرزمینی در حال کار کردن بودند که دستور خروج آن ها صادر شد.

هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارات وارده صورت نگرفته است، زیرا این مسیر زیرزمینی پر از دود است و مدت زمانی لازم است تا نیروی برق در این مناطق دوباره برقرار شود.

بر اساس این انفجار برخی مسیرها در خیابان کینگ غربی بسته شده است و محل عبور اتوبوس ها تغییر داده شد.