شهروند آرش عزیزی: هفته ‌ی گذشته، روزنامه ‌ی رکوردرِ شهر واترلوی کانادا نقدی تحسین‌ برانگیز از کتاب «سرهنگ» دولت ‌آبادی، که به انگلیسی ترجمه شده و در کانادا قابل دسترس است، منتشر کرد.

این نقد که به قلم والری سنیک است «سرهنگ» را راهی بسیار خوب برای شناختن ایران می ‌نامد.

سنیک به این اشاره می ‌کند که «سرهنگ» در ایران ممنوع ‌الچاپ بوده اما در چندین کشور دیگر ترجمه شده و به فروش رفته است. نویسنده در ضمن از این می‌گوید که دولت‌ آبادی خود سابقه ‌ی زندان رفتن در زمان رژیم شاه (در سال ۱۹۷۵) را دارد.

«سرهنگ» آخرین اثر دولت ‌آبادی است. این کتاب در ایران چاپ نشده اما ترجمه‌ ی انگلیسی و آلمانی آن در چندین کشور منتشر شده است. این کتاب در سال ۲۰۱۱ نامزد جایزه‌ ی ادبی «منِ» آسیا نیز بود.

«سرهنگ» داستان پدری است که در زمان شاه، سرهنگِ ارتش بوده و اکنون آخرین سال ‌های زندگی خود را می‌ گذراند.