شهروند- خانه ی شماره ی ۲۲۲ خیابان Chatham واقع در Brantford به ظاهر ویژگی خاصی ندارد و مانند همه ی خانه های دیگر در این شهر در سایت realtor.ca برای فروش لیست شده است، اما مشتریان با ورود به داخل خانه متوجه مجموعه ای وسیع از دلقک ها می شوند که در همه جای خانه پراکنده شده اند و بر روی صندلی های مینیاتوری خود نشسته و به مشتریان چشم دوخته اند. این مجموعه خانوادگی متشکل از عروسک ها، مجسمه ها، آهن رباها، کاغذ دیواری های با طرح دلقک و بسیاری اجسام ریز و درشت دیگر است که در جای جای این خانه ی کوچک ۲ خوابه خودنمایی می کند.

به گفته ی فرزند صاحب خانه حدود ۱۵۰۰ عدد دلقک در اشکال مختلف در این خانه وجود دارد که مادر او به همراه شریک زندگی اش در طی ۲۵ سال اخیر آنها را جمع آوری کرده است.  فروشندگان خانه قرار است تا بعد از فروش با فرزندان خود زندگی کنند و شاید نتوانند تمامی مجموعه را با خود ببرند، زیرا فرزندانشان به اندازه ی آنها عاشق چنین مجموعه ای نیستند. به گفته ی صاحبان اصلی خانه، در ابتدا خرید اجسام دلقکی به عنوان یک تفریح آخر هفته شروع شد و دلیل انتخاب نیز ارزان بودن دلقک ها بود، اما کم کم این مجموعه گسترش پیدا کرد و  نمونه های گران تری هم به آن راه پیدا کرد.