شهروند- جان توری شهردار تورنتو روز سه شنبه اعلام کرد که در صورت عدم توافق دولت انتاریو به تخصیص بودجه به خط ۲ مترو که بلور و دن فورث را به دان تاون متصل می کند، ممکن است جلوی گسترش متروی یانگ و یونیورسیتی تا ریچموندهیل را بگیرد. او می گوید عدم ادامه ی خط متروی بلور و دن فورث تا دان تاون که به Relief line معروف است و در عوض گسترش خط مترو تا ریچموند هیل،  باعث افزایش مسافران و ایجاد مشکلات فراوان برای مترو و برای شهروندان می شود.

قرار بر این بود که تا در طی یک پروژه که حداقل تا سال ۲۰۳۱ به طول خواهد انجامید متروی یانگ و یونیورسیتی حدود ۷۵ کیلومتر و تا ریچموند هیل گسترش یابد و یک خط مترو جدید برای کاهش میزان ترافیک و تردد راحت تر مسافران تا دان تاون تورنتو به قسمت شرقی خیابان بلور اضافه شود، پروژه هایی که بیلیون ها دلار بودجه نیاز دارد، اما جان توری، شهردار تورنتو معتقد است که این دو پروژه بدون دیگری معنی ندارد و اگر دولت نیازی به تامین بودجه برای خط دان تاون نمی بیند پس بهتر است جلوی گسترش دیگری نیز گرفته شود.