روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه بیش از ۳۵ کامیونیتی و اتحادیه با اعلام پیوستگی به کمپین گود جاب در ناحیه تورنتوی بزرگ، جیم فلاهرتی وزیر دارایی را مخاطب خود  …


شماره ۱۲۱۴ ـ پنجشنبه  ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹


 

روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه بیش از ۳۵ کامیونیتی و اتحادیه با اعلام پیوستگی به کمپین گود جاب در ناحیه تورنتوی بزرگ، جیم فلاهرتی وزیر دارایی را مخاطب خود قرارداده و خواستار اصلاح شرایط بیمه شدند.

وینی ان جی به عنوان ریاست کمپین گود جاب معقتد است: «تمامی کارگران حق بیمه پرداخت می کنند و کارگران بیکار باید از حق بیمه بهره مند شوند. در حالی که در تورنتو تنها ۲۵ درصد  از کارگران مرد و پنج درصد از کارگران زن  از بیمه کار برخوردار می شوند».

در کنفرانس مطبوعاتی انجام  شده در شهرداری تورنتو کارگران بیکار صنایع خودروسازی، کارگران کارخانه فولادسازی و کارگران سابق شرکت کاناکیچنز در کنار نمایندگان کمپین گود جاب از دولت فدرال تقاضا کردند با شروع کار پارلمان تصمیم جدی در این باب اتخاذ کند.

کمپین گود جاب اعلام کرد دولت هارپر باید در باب موارد ذیل اقدامات عاجلی انجام دهد:

ـ ارائه مزایا بر مبنای ۳۶۰ ساعت کار در هر نقطه کانادا

ـ افزایش مزایا تا سقف ۶۰ درصد از کل درآمد برای هر ۱۲ هفته کاری

ـ افزایش دوره جمع آوری مزایا تا حداکثر ۵۰ هفته

ـ حذف دو هفته انتظار دریافت مساعده در صورت نیاز

وینستون تینگلین مدیر بخش مشاغل از انجمن برنامه ریزی اجتماعی تورنتو بیان می کند: «احیای بیمه بیکاری برای کسانی که به آن نیاز دارند کمک می کند تا راحتتر به زندگی خود ادامه دهند.  و اگر آقای فلاهرتی قصد احیای اقتصاد را دارد باید بودجه ۵۴ میلیون دلاری را که دولت از صندوق بیمه بیکاری برداشت کرده به این بخش بازگرداند». نحوه تهیه بودجه بیکاری بدین صورت است که کارفرما بابت کارگران  خود حق بیمه ای پرداخت می کند و این پول تا زمانی که کارگر در کار خود باقی است از دستمزد او کم می شود. از سال ۱۹۸۹ دولت فدرال در تامین  بودجه بیمه کار هیچ مشارکتی نداشته است و درعوض تحت عنوان برنامه مازاد بر بیمه کار [EI Surplus] بودجه ای را به این سیستم تزریق می کند که می توان منبع اصلی آن را یک نوع وام ملی در نظر گرفت.


 

اولین کنفرانس خبری کمپین گود جاب نوامبر گذشته در مجتمع  متروتورنتو برگزار شد. در این گردهمایی اقشار مختلفی شرکت کردند. بیش از ۱۰۰۰ کارگر از تورنتوی بزرگ، اعضای کامیونیتی های گوناگون، دانش آموزان، طرفداران محیط زیست، جوانان، اعضای پارلمان و مشاوران  امور شهری شرکت کنندگان اصلی این گردهمایی  محسوب می شدند.