به گزارش تورنتو استار مورخ ۲۶ ژانویه سخنرانی میکل ژان فرماندار کل کانادا در اتاوا به سادگی  و به دور از هرگونه هیاهو و تجمل گرایی انجام گرفت.  


شماره ۱۲۱۴ ـ پنجشنبه  ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹


 میکل ژان فرماندار کل کانادا و استفن هارپر نخست وزیر کانادا در افتتاح پارلمان

به گزارش تورنتو استار مورخ ۲۶ ژانویه سخنرانی میکل ژان فرماندار کل کانادا در اتاوا به سادگی  و به دور از هرگونه هیاهو و تجمل گرایی انجام گرفت. کاهش متن سخنرانی ۱۶ صفحه ای میکل ژان به سه صفحه و نیم  مقدمه ای است برای پنهان کاری که آغازگر و گرداننده آن  دولت فدرال است.

متن سخنرانی حاوی قولهای مساعدی در باب درست مصرف کردن بودجه دولت، ایجاد اقتصادی پویا و سعی در حفظ این پویایی در اسرع وقت و شکوفایی طولانی مدت است. از جمله تخصیص بودجه ای به مسائل زیربنایی و تخصیص یک بودجه هفت میلیون دلاری دیگر به وزارت راه با مسئولیت جان برد وزیر راه کانادا از دیگر مسائلی است که در این سخنرانی به آنان اشاره شد.

رونق بخشیدن به بیزنسهای مختلف، بهبود وضعیت صنایع، جنگلداری و احداث واحدهای تولیدی، صنایع خودروسازی، توریسم و کشاورزی از بخشهای دیگر این سخنرانی بود.

فرماندار کل از بحرانهای اقتصادی صحبت کرد، لیکن اشاره ای به پیش بینی های بانک کانادا و بهبود وضعیت  تا سال ۲۰۱۰ نکرد. او با تاکید بر جمله «سال سخت و یا سالهای سختی پیش روی کاناداست» به برنامه های دولت در این باره اشاره کرد. در تمام  مدت این سخنرانی نخست وزیر به وضوح گفته های فرماندار کل را تصدیق می کرد.

میکل جان در نطق خود بیان کرد: «در این شرایط بحرانی دولت و پارلمان می بایست ابتدا به اولویت ها بپردازند. زمانی که مردم کانادا در انتخابات شرکت کردند بحرانهای اقتصادی جهانی آغاز شده بود و از ماه گذشته تا کنون نیز افزایش یافته است و در این شرایط ما همگی برای کانادا فعالیت خواهیم کرد». متن سخنرانی به گونه ای تنظیم شده بود که هیچگونه اشاره ای به اهمال دولت محافظه کار نشود یا هیچگونه انتقادی در این باب وارد نگردد.

پس از سخنرانی میکل جان، مایکل ایگناتیف رهبر حزب جدید لیبرال اظهار داشت: «دولت محافظه کار از دو زبان استفاده می کند، یکی شخص اول مملکت و دیگری مشکلات اقتصادی، ما به قضاوت نشسته ایم و منتظر هستیم وضعیت صرف بودجه یاد شده را ببینیم. پر واضح است که با مشکلات عدیده ای روبرو خواهیم بود».جک لیتون رهبر حزب ان دی پی نیز به هارپر و نحوه عملکرد او اعتمادی ندارد و با شک زیادی به او می نگرد.